AMW-kỹ thuật trồng cà phê 10 tấn/ha

Giải pháp mới cho ngành nông nghiệp, với năng suất 10 tấn/ha. AMW đưa công nghệ mới vào trồng trọt.