20-20-15+TE PLUS chuyên dùng lúa nhật

Liều lượng bón: 250 – 300 kg/ha/lần bón.

Danh mục: .

Chia sẻ:

PHÂN BÓN NPK 20-20-15+TE Plus

Chuyên dùng cho cây lúa nhật

Công dụng:

  • Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và cân đối.
  • Chống nghẹt rễ, ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ.
  • Kích thích rễ phát triển mạnh, hút nhiều dinh dưỡng.
  • Cây xanh bền, có nhiều trồi hữu hiệu và ít sâu bệnh.
  • Đòng to mập, nhiều bông, trổ tốt.

Hướng dẫn sử dụng:

Liều lượng bón: 250 – 300 kg/ha/lần bón.

Sản phẩm liên quan