20-20-15+TE PLUS giải độc đất cây xanh bên

20-20-15+TE PLUS

Cây ăn trái: 0,3 – 1 kg/cây/lần bón.

Rau củ quả: 200 – 300 kg/ha/lần bón.

Danh mục: .

Chia sẻ:

Công dụng:

  • Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và cân đối cho cây trồng.
  • Hiệu quả dinh dưỡng lâu dài, cây phục hồi nhanh, phát triển mạnh.
  • Hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Cây lương thực (Lúa, Bắp, …): 150 – 200kg/ha/lần bón.
  • Cây công nghiệp (Cà phê, Tiêu, Cao su, …): 300 – 400 kg/ha/lần bón.
  • Cây ăn trái: 0,3 – 1 kg/cây/lần bón.
  • Rau củ quả: 200 – 300 kg/ha/lần bón.

Sản phẩm liên quan