20-20-15+TE PLUS chuyên dùng thanh long

20-20-15+TE PLUS

Giai đoạn KTCB (1-3 năm): 100 – 200 g/trụ/lần bón.

Giai đoạn cho trái  (trên 3 năm): 300 – 500 g/trụ/lần bón.

Danh mục: .

Chia sẻ:

Chuyên dùng cho thanh long

Công dụng:

  • Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và cân đối cho cây trồng.
  • Hiệu quả dinh dưỡng lâu dài, cây phục hồi nhanh, phát triển mạnh.
  • Hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Giai đoạn KTCB (1-3 năm): 100 – 200 g/trụ/lần bón.
  • Giai đoạn cho trái  (trên 3 năm): 300 – 500 g/trụ/lần bón.

Sản phẩm liên quan