20-15-6+TE PLUS chuyên lúa tăng trưởng

Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và cân đối.

Chống nghẹt rễ, ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ.

Danh mục: .

Chia sẻ:

PHÂN BÓN NPK 20-15-6+TE Plus

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG BÓN THÚC 1&2 CHO LÚA

Công dụng:

  • Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và cân đối.
  • Chống nghẹt rễ, ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ.
  • Kích thích rễ phát triển mạnh, hút nhiều dinh dưỡng.
  • Cây xanh bền, có nhiều trồi hữu hiệu và ít sâu bệnh.

Hướng dẫn sử dụng:

THỜI VỤ BÓN THÚC 1(7-10 NSS) BÓN THÚC 2(18-20 NSS)
Vụ Đông Xuân 150-200 kg/ha 200-250 kg/ha
Vụ Hè Thu & Thu Đông 100-150 kg/ha 150-200 kg/ha

Sản phẩm liên quan