16-16-8-6S+TE PLUS tốt đất kích rễ

16-16-8-6S+TE PLUS

  • Cao su, mía, mì, khoai lang, bắp: 400 – 500 kg/ha/lần bón.
  • Lúa: 500 – 600 kg/ha/vụ hoặc 200 – 250 kg/ha/lần bón
  • Dưa hấu, rau củ quả: 300 – 400 kg/ha/lần bón
Danh mục: .

Chia sẻ:

Hướng dẫn sử dụng:

  • Cây cà phê, tiêu: 500 – 1000kg/ha/lần bón.
  • Cây ăn quả: 0,3 – 1,5 kg/cây/lần bón.
  • Cao su, mía, mì, khoai lang, bắp: 400 – 500 kg/ha/lần bón.
  • Lúa: 500 – 600 kg/ha/vụ hoặc 200 – 250 kg/ha/lần bón
  • Dưa hấu, rau củ quả: 300 – 400 kg/ha/lần bón.

Sản phẩm liên quan