15-7-17+TE PLUS to chất hạt cà phê tiêu

15-7-17+TE PLUS

Cây Cà phê: 0,3 – 0,5 kg/cây/lần bón.

Cây tiêu: 0,2 – 0,3 kg/trụ/lần bón.

Danh mục: .

Chia sẻ:

Công dụng:

  • Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu NPK và vi lượng Mg, B, Zn.
  • Hạn chế rụng chuỗi, hoa quả non, tăng khả năng đậu trái.
  • Giúp cây trồng cứng cây, dày lá, chắc hạt.
  • Phát triển ổn định cành dự trữ, thúc đẩy ra hoa, đậu trái vụ sau.
  • Tăng cường khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi

Hướng dẫn sử dụng:

  • Cây Cà phê: 0,3 – 0,5 kg/cây/lần bón.
  • Cây tiêu: 0,2 – 0,3 kg/trụ/lần bón.

Sản phẩm liên quan