15-15-15+TE PLUS chuyên cây ăn trái

Cây ăn trái: 0,3 – 1 kg/cây/lần bón.

Một vụ trái bón 2 – 3 lần.

Danh mục: .

Chia sẻ:

Chuyên dùng cho cây ăn trái

Công dụng:

  • Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và cân đối để nuôi trái.
  • Tăng tỷ lệ đậu trái, giúp trái lớn nhanh, trái chắc, to đều .
  • Chống nứt trái, thối trái, hạn chế sâu bệnh và các điều kiện bất lợi.
  • Cây sinh trưởng mạnh, lá xanh dày, cành dự trữ to mập.
  • Tăng năng suất và chất lượng cây ăn trái.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Cây ăn trái: 0,3 – 1 kg/cây/lần bón.
  • Một vụ trái bón 2 – 3 lần.

Sản phẩm liên quan