15-15-15+TE PLUS chuyên cà phê – tiêu

15-15-15+TE PLUS

 Cây Cà phê: 0,3 – 0,5 kg/cây/lần bón.
Cây tiêu: 0,2 – 0,3 kg/trụ/lần bón.
Danh mục: .

Chia sẻ:

Chuyên dùng cho cây cà phê – tiêu

Công dụng:

  • Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và cân đối để nuôi trái.
  • Tăng tỷ lệ đậu trái, giúp trái lớn nhanh, hạt to chắc .
  • Kích thích rễ phát triển, hiệu quả sử dụng dinh dưỡng cao.
  • Cây sinh trưởng mạnh, lá xanh dày, cành dự trữ to mập.
  • Hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

  • Cây Cà phê: 0,3 – 0,5 kg/cây/lần bón.
  • Cây tiêu: 0,2 – 0,3 kg/trụ/lần bón.

Sản phẩm liên quan